BADMINTON
BASKETBALL
FODBOLD
GYMNASTIK
HÅNDBOLD
RULLESKØJTER
SVØMNING

Møder det kommende år

Hovedbestyrelsen

Tirsdag den 11. juni 2024 kl. 19.00

Onsdag den 28. august 2024 kl. 19.00

Torsdag den 21. november 2024 kl. 18.00 og julefrokost

Tirsdag den 25. februar 2025 kl. 18.00

Tirsdag den 25. februar 2025 kl. 19.00 repræsentantskabsmøde

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget, der er den daglige ledelse i Næstved IF hovedforening, består nu af Sebastian Franck (formand), Sisse Skovly Larsen (Næstformand), Torben Ravn (Kasserer) og Henrik Hansen (Sekretær).

Næstved IF Hovedforening

Anne Zachariassen nyt æresmedlem i Næstved Idræts Forening, 10. juni 2022


Anne har været aktiv i NIF Svøm (nu Næstved Svømmeklub) i henved 40 år, hvor hun i det meste af perioden har været et uvurderligt anker for klubbens økonomi og administration. I mange år som kasserer og de facto sekretær. Anne var med, da hendes nu voksne børn svømmede på eliteplan, og da hendes børnebørn prøvede kræfter med svømningen – men hun har også været med selv, når der ikke har været aktive svømmere i familien. Hendes kærlighed til svømmesporten og idrætten i Næstved i det hele taget er uomtvistelig, og hun har lagt flere timer i sportens tjeneste end snart nogen andre i hele Næstved. Det kræver noget særligt at holde ved, selv om man hverken selv er aktiv eller har familiemedlemmer at støtte op om. Det særlige har Anne haft igennem alle årene.

 

Ud over at sikre en sund og bæredygtig økonomi i klubben har Anne formået på en og samme tid at være fanebærer for klubbens traditioner og at spille med, når klubben skulle udvikles. Således har hun af to omgange været med i forsøg på at sammenlægge NIF Svøm og HG Svømmeklub til én klub – seneste med succes, da den nuværende Næstved Svømmeklub blev etableret over en toårig periode startende foråret 2020. Hendes utrættelige indsats for at få alle de praktiske opgaver til at spille har været altafgørende for, at sammenlægningen har kunnet foregå så relativt smertefrit, som den har. I en klub med lige knap 2000 aktive medlemmer er det en opgave af enorme proportioner, og selv om det har været krævende, har Anne kløet på for klubbens bedste og sikret glade og aktive medlemmer på alle niveauer.

 

Anne er ikke blot aktiv i Svømmeklubben, men fungerer også i Næstved Idræts Union, hvor hun er med til at skabe fælles muligheder for kommunens idrætsklubber. I forlængelse heraf har hun i mere end ti år været ankerperson for de Venskabsbystævner, som har været afholdt rundt om i Norden, hvad enten de foregik på hjemmebane eller langt nordpå i Finland. De senere år har Corona-epidemien forhindret afholdelsen af Venskabsbystævnerne, men vi håber alle, at Anne fortsat får mulighed for at gøre en indsats i den forbindelse.

 

Anne Zachariassen har været og er fortsat altafgørende for, at Næstved Svømmeklub er så velkørende, som den er. Hun om nogen har gjort sig fortjent til livslangt æresmedlemskab i den forening, hun har viet så mange år af sit liv.


Fra Næstved Idræts Forenings vedtægter §9:

Et medlem, der har ydet en helt usædvanlig, ekstraordinær indsats for foreningen eller en af dens afdelinger, kan af en enig hovedbestyrelse udnævnes til æresmedlem.

Æresmedlemskab medfører frit kontingent i samtlige afdelinger og giver gratis adgang til alle NIFs sportslige arrangementer med ledsager. Med æresmedlemskabet følger NIFs æresmedlemsnål.